Na miejscu wypadku - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Na miejscu wypadku

Na miejscu wypadku

Jak powinien zachować się uczestnik kolizji lub wypadku drogowego?
Należy przede wszystkim zachować spokój! Taki incydent może przydarzyć się każdemu, niezależnie od wieku, płci czy doświadczenia. Jeżeli w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, mamy do czynienia z kolizją drogową. Wówczas uczestnicy zdarzenia nie mają obowiązku wzywania policji. Faktem jest, że taki obowiązek istnieje, gdy jeden z uczestników jest nietrzeźwy lub podejrzewamy, że zostało popełnione inne przestępstwo. Czasem lepiej jest wezwać policję, zwłaszcza, gdy okoliczności zdarzenia nie są do końca jasne lub sprawca nie przyznaje się do spowodowania kolizji. Wezwanie policji wskazane jest również, gdy któryś z uczestników jest cudzoziemcem.

Jeżeli nie ma ofiar zderzenia pojazdów, to uczestnicy zdarzenia mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w miejscu stłuczki - należy niezwłocznie usunąć pojazdy z miejsca zdarzenia w taki sposób, aby nie tamowały ruchu i nie powodowały zagrożenia. Dobrze jest wcześniej zaznaczyć kredą na jezdni miejsce usytuowania kół pojazdów uczestniczących w zdarzeniu.
Po sprowadzeniu pojazdów na pobocze lub chodnik należy poprosić pozostałych uczestników zdarzenia o ich dane personalne, dane właściciela pojazdu oraz informacje o ubezpieczeniu (wystarczy nazwa firmy i numer polisy). Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 44 prawa o ruchu drogowym nakłada na każdego uczestnika wypadku obowiązek podania tych informacji na żądanie każdego innego uczestnika tego zdarzenia. Później można przystąpić do negocjacji z drugim uczestnikiem kolizji. Jeżeli okoliczności zdarzenia są jasne i nikt ich nie kwestionuje, to można poprzestać na spisaniu tzw. oświadczenia. Oświadczenie powinno być spisane przez sprawcę w dwóch egzemplarzach. Powinno zawierać datę, godzinę miejsce i okoliczności zdarzenia oraz uszkodzenia pojazdów.  Obowiązkowe są dane pojazdów: numery rejestracyjne, dane właścicieli, firmy ubezpieczeniowe i numery polis oraz dane kierujących. Można skorzystać z gotowych druków oświadczeń, w które można się zaopatrzyć w swojej firmie ubezpieczeniowej. Oficjalna nazwa takiego jednostronicowego druku to "Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym". Po zakończeniu czynności na miejscu kolizji pozostaje już tylko zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Powiadamiamy ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Oczywiście, jeżeli są ofiary, to mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. Wówczas całą procedurę należy rozpocząć od właściwego oznakowania miejsca zdarzenia trójkątami ostrzegawczymi oraz włączeniu świateł awaryjnych w pojazdach uczestniczących w zdarzeniu drogowym. Udzielając pomocy pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie. Następnie udzielamy pomocy poszkodowanym i wzywamy na miejsce zdarzenia pogotowie i policję.  W takiej sytuacji nie wolno przemieszczać pojazdów z miejsca zdarzenia, nawet gdy jest to środek skrzyżowania lub torowisko. Kolejną czynnością powinno być spisanie danych świadków zdarzenia (najlepiej spisać numery rejestracyjne pojazdów, których kierujący mogli widzieć przebieg zdarzenia, w miarę możliwości należy ich poprosić o dane personalne i telefony kontaktowe).

Telefony alarmowe na terenie Polski to:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999