Tu znajdziesz pomoc - przemoc w rodzinie - Tu znajdziesz pomoc - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Tu znajdziesz pomoc

Tu znajdziesz pomoc - przemoc w rodzinie

Dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowychw powiecie pabianickim realizujących zadania w zakresie przemocy w rodzinie.

Pabianice

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Wydział Pomocy Środowiskowej

ul. Gdańska 7 95-200 Pabianice

tel:(42) 215-88-94, (42) 213-06-54

 

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

ul. Partyzancka 31 95-200 Pabianice

tel. (42) 215-42-11, tel.kom. 603-213-059

 

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Partyzancka 31 95-200 Pabianice

tel. (42) 215-42-11, tel.kom. 603-213-059

 

Gmina Pabianice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Torowa 21

tel. (42) 213-96-60

 

Gmina Ksawerów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul.Kościuszki 3H

tel. (42) 213-80-50

 

Gmina Dłutów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul.Główna 11

tel. (44) 634-05-05

 

Gmina Dobroń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul.9 Listopada 11

tel. (43) 677-26-83 wew. 129

 

Konstantynów Łódzki

Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul.Słowackiego 11

tel.(42) 211-40-01

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

ul. Sucharskiego 1/3

tel.(42) 211-50-58

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą

 

POBIERZ