Gmina Pabianice - Dzielnicowi Gminy Pabianice - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Dzielnicowi Gminy Pabianice

Gmina Pabianice

Teren gminy Pabianice obsługiwany jest przez Posterunek Policji w Hermanowie

tel. 47-84-24-082

email: hermanow@pabianice.ld.policja.gov.pl

Połączenia telefoniczne są odbierane tylko w trakcie pełnienia służby. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z dzielnicowym, należy telefonować do kierownika posterunku, któremu dzielnicowy podlega. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji Policji prosimy o kontakt na numer alarmowy 997.

 

asp. Mariusz Łagowski:

telefon służbowy : 516 433 176 czynny w godzinach 8:00 - 22:00

tel. 47 84-24-086 (pokój dzielnicowych)

email: dzielnicowy.hermanow1@pabianice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości : Gorzew, Górka Pabianicka, Huta Janowska, Janowice, Konin, Kudrowice, Majówka, Okołowice, Petrykozy, Piątkowisko, Porszewice, Szynkielew, Świątniki, Wola Żytowska, Wysieradz, Żytowice.

Dzielnicowy asp. Mariusz Łagowski w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe dotyczące popełniania wykroczeń związanych z zaśmiecaniem terenów leśnych w miejscowości Janowice. Prowadzone działania prewencyjne we współpracy z samorządem gminnym mają za zadanie zmniejszenie ilości wykroczeń popełnianych w związku z zaśmiecaniem terenów leśnych.

 

asp. Przemysław Rokuszewski:

telefon służbowy : 516 433 426 czynny w godzinach 8:00 - 22:00

tel. 47 84-24-086 (pokój dzielnicowych)

email: dzielnicowy.hermanow2@pabianice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości : Bychlew, Jadwinin, Hermanów, Pawlikowice, Rydzyny, Władysławów, Terenin.

Dzielnicowy asp. Przemysław Rokuszewski  w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe dotyczące popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zaśmiecaniem w miejscowości Bychlew 77 (w okolicach sklepu spożywczego). Prowadzone działania prewencyjne mają za zadanie zmniejszenie tego typu zdarzeń oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób korzystających z tego terenu.