Gmina Dłutów - Dzielnicowi Gminy Dłutów - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Dzielnicowi Gminy Dłutów

Gmina Dłutów

Teren gminy Dłutów obsługiwany jest przez Posterunek Policji w Hermanowie

tel. 47 84-24-082

email: hermanow@pabianice.ld.policja.gov.pl

Połączenia telefoniczne są odbierane tylko w trakcie pełnienia służby. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z dzielnicowym, należy telefonować do kierownika posterunku, któremu dzielnicowy podlega. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji Policji prosimy o kontakt na numer alarmowy 997.

asp. Krzysztof Jędrys (w zastępstwie):

telefon służbowy : 690 115 311 czynny w godzinach 8:00 - 22:00

tel. 47 84-24-085 (pokój dzielnicowych)

email: dzielnicowy.hermanow5@pabianice.ld.policja.gov.pl

Rejon służbowy : Drzewociny, Mierzączka Duża, Ślądkowice, Pawłówek, Dąbrowa, Budy Dłutowskie, Orzk, Łaziska, Czyżemin, Leszczyny Duże, Dłutówek, Huta Dłutowska.

Dzielnicowy asp. Krzysztof Jędrys w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z popełnianiem wykroczeń związanych z zaśmiecaniem terenów leśnych w miejscowości Huta Dłutowska. Prowadzone działania prewencyjne mają za zadanie wyeliminowanie tego zjawiska.

 

asp. Krzysztof Jędrys :

telefon służbowy : 690 115 312 czynny w godzinach 8:00 - 22:00

tel. 47 84-24-085 (pokój dzielnicowych)

email: dzielnicowy.hermanow6@pabianice.ld.policja.gov.pl

Rejon  służbowy : Dłutów, Świerczyna, Las Kociołki, Redociny, Piętków, Tążewy, Lesieniec, Stoczki Porąbki, Leszczyny Małe, Jastrzębieniec, Borkowice

Dzielnicowy asp. Krzysztof Jędrys w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z zakłócaniem porządku publicznego w rejonie Szkoły Podstawowej w Dłutowie oraz przyległego placu zabaw. Prowadzone działania prewencyjne mają za zadanie zmniejszenie ilości tych zdarzeń oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób korzystających z tego terenu.