Struktura KPP Pabianice - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Struktura KPP Pabianice

Struktura KPP Pabianice


STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PABIANICACH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

1. Kierownictwo

2. Pion Kryminalny:

          Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową

          Zespół Techniki Kryminalistycznej
 

3. Pion Prewencji:

 

         Rewir Dzielnicowych
         Zespół Dyżurnych
         Zespół do spraw Nieletnich i Patologii
         Zespół do spraw Wykroczeń
         Zespół Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego
         Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne I
         Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne II   

4. Służba Wspomagająca

         Zespół Kadr i Szkolenia
         Zespół Łączności i Informatyki
         Zespół ds. Prezydialnych
         Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli
         Jednooosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
         Zespół Gospodarki Materiałowo-Technicznej
         Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
         Kancelaria Tajna
        

5. Posterunek Policji w Ksawerowie
         Zespół ds. Prewencji
        Jednoosobowe Stanowisko ds. Kryminalnych
     

6. Posterunek Policji w Hermanowie
        Zespół ds. Kryminalnych
        Zespół ds. Prewencji

7. Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim

  • Komendant Komisariatu
    Kierownik Referatu ds. Prewencji
       - Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
    Kierownik Ogniwa ds. Kryminalnych

Pion Prewencji:

  • Referat ds. Prewencji:

         Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
         Zespół Dyżurnych
         Zespół Dzielnicowych
         Zespół ds. Wykroczeń

Pion Kryminalny:

  • Ogniwo ds. Kryminalnych

Służba Wspomagająca:

  • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych