Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Mł. insp. Michał Kaliszewski nowym zastępcą komendanta

Z dniem 5 lutego 2020 roku, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi powierzył mł. insp. Michałowi Kaliszewskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach. Będzie nadzorował pracę pionu kryminalnego.

5 lutego 2020 roku w komendzie wojewódzkiej policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której komendant wojewódzki nadinsp. Andrzej Łapiński powierzył dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi mł. insp. Michałowi Kaliszewskiemu, pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach. Generał Andrzej Łapiński gratulując awansu, życzył sukcesów na tym stanowisku i satysfakcji z pełnionej służby.  

Mł. insp. Michał Kaliszewski – jest łodzianinem, związany z Policją od 1999 r. Swoją karierę zawodową rozpoczął w pionie dochodzeniowo-śledczym Komisariatu IV Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a następnie - Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Od 2006 r. pełnił służbę w Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości kryminalnej. Był przewodniczącym Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Ukończył krajowe i zagraniczne szkolenia z zakresu zwalczania przestępczości kryminalnej organizowane przez FBI, CEPOL, EUROPOL oraz Univeristy of Ontario Institute of Technology. W 2016 roku został naczelnikiem Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi. Odznaczony Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Magister prawa - absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2018 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Ma 40 lat, jest żonaty, ma dwie córki. Interesuje się historią, archeologią, nowymi technologiami i sportem. Lubi aktywną turystykę. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną.

 

  • uroczysta zbiórka w KWP w Łodzi
  • uroczysta zbiórka w KWP w Łodzi
  • pamiątkowe zdjęcie kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego