Mapy zagrożeń - konsultacje społeczne - Mapy zagrożeń - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Mapy zagrożeń

Mapy zagrożeń - konsultacje społeczne

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli - społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacja różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną - poza danymi statystycznymi - wynikami badań opinii społecznej, ale także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych.

W związku z tym zgierscy policjanci liczą na aktywną postawę społeczności lokalnej w tworzeniu map zagrożeń. Dlatego też już od 1 lutego 2016 r. można mailowo przekazywać policjantom swoje uwagi, spostrzeżenia na ten temat występujących zagrożeń, miejsc niebezpiecznych w przestrzeni publicznej w odniesieniu do powiatu pabianickiego.

Takie informacje można przekazywać mailowo na adres rzecznik@pabianice.ld.policja.gov.pl wpisując w temacie "MAPY ZAGROŻEŃ".

 

Konsultacje społeczne w Pabianicach, które odbyły się w dniach 10, 18 i 25 lutego 2016 r.:

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych na trenie miasta Pabianice :

- wprowadzić odpowiednie oznakowanie drogowe przy następujących ulicach Sempołowska, Tadeusza Świątka , Targowa,

- zlikwidowanie sklepu z dopalaczami znajdującego się na osiedlu Bugaj przy ul. Brackiej,

- lepsze oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Grota Roweckiego,

- zmniejszenie ilości sklepów całodobowych oraz większe zwracanie uwagi na zachowanie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu,

- zwiększenie ilości mandatów porządkowych związanych z zanieczyszczeniami na osiedlach,

- zwiększona ilość patroli pieszych na osiedlach.

Uwagi i propozycje mieszkańcy nadsyłali również pocztą elektroniczną. 

- Jako niebezpieczne wskazali skrzyżowanie ulic Wspólna/Karniszewicka. Brak jest tam sygnalizacji świetlnej. Zagrożenie stwarzają źle zaparkowane pojazdy - za blisko skrzyżowania i przejścia dla pieszych, często wręcz pojazdy zaparkowane są na pasach.

- wyprzedzanie pojazdów po prawej stronie  na ul. Zamkowej i Warszawskiej,

- skrzyżowanie ul. Nawrockiego/20 Stycznia - sugerowana sygnalizacja świetlna,

- źle oznakowane przejścia dla pieszych na terenie miasta,

- boisko asfaltowe pomiędzy blokami na osiedlu Bugaj - od wczesnej wiosny do późnej jesieni zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej mieszkańcom ( imprezy, niecenzuralne słowa, wyzwiska). 

 

Konsultacje społeczne w Lutomiersku 15.02.2016r.:

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych na trenie Lutomierska  :

- zwiększenie na terenie gminy Lutomiersk patroli ruchu drogowego,

- przywrócenie Posterunku Policji w Lutomiersku,

- zwiększenie spotkań i prelekcji  na temat bezpieczeństwa, prowadzonych przez  przedstawicieli Policji w szkołach.

 

Konsultacje społeczne w Konstantynowie Łódzkim 17.02.2016r.:

Propozycja i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych na trenie miasta Konstantynowa Łódzkiego :

- montaż monitoringu wizyjnego na terenie Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- zwiększenie na terenie miasta Konstantynów Łódzki patroli ruchu drogowego,

- zwiększenie na terenie osiedli mieszkaniowych patroli służb umundurowanych,

- zwiększenie ilości spotkań i prelekcji na temat bezpieczeństwa, prowadzonych przez  przedstawicieli Policji w szkołach,

- zagadnienia dot. ochrony p-poż. w tym drogi dojazdowe do bloków spółdzielczych na terenie Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Konsultacje społeczne w Ksawerowie 24.02.2016r.:

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych na trenie miasta Ksawerowa  :

- grupa społeczna  zaproponowała zwiększenie ilości patroli na terenie Ksawerowa.

 

Konsultacje społeczne w  gminie Pabianice 24.02.2016r.:

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych Gmina Pabianice :

-  częstsze spotkania dzielnicowych z mieszkańcami poszczególnych wsi gminy Pabianice oraz uczestnictwo dzielnicowych w zebraniach sołeckich,

- zwiększyć ilość patroli ruchu drogowego na drodze krajowej K-71 w szczególności w miejscowościach Porszewice i Górka Pabianicka.

 

Konsultacje społeczne w Dłutowie  25.02.2016r.:

Propozycja i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych na trenie Dłutowa  :

-poprawienie   bezpieczeństwa  w ruchu drogowym na odcinku drogi wojewódzkiej W- 485 przebiegającego przez miejscowość Dłutów, brak przejścia dla pieszych,

- rozważenie utworzenia  posterunku w Dłutowie.

 

Konsultacje społeczne w Dobroniu  26.02.2016r.:

Propozycja i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych na trenie Dobroniu  :

- zwiększenie patroli ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 014 od Chechła I do granic powiatu ( w kierunku Łasku).