Gmina Dłutów - Dzielnicowi Gminy Dłutów - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Dzielnicowi Gminy Dłutów

Gmina Dłutów

Teren gminy Dłutów obsługiwany jest przez Posterunek Policji w Piątkowisku

tel. 42-22-53-386

email: piatkowisko@pabianice.ld.policja.gov.pl

Połączenia telefoniczne są odbierane tylko w trakcie pełnienia służby. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z dzielnicowym, należy telefonować do kierownika rewiru, któremu dzielnicowy podlega. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji Policji prosimy o kontakt na numer alarmowy 997.

asp. Krzysztof Jędrys (w zastępstwie):

telefon służbowy : 690 115 312 czynny w godzinach 8:00 - 22:00

email: dzielnicowy.piatkowisko5@pabianice.ld.policja.gov.pl

Rejon służbowy : Drzewociny, Mierzączka Duża, Ślądkowice, Pawłówek, Dąbrowa, Budy Dłutowskie, Orzk, Łaziska, Czyżemin, Leszczyny Duże, Dłutówek, Huta Dłutowska.

Dzielnicowy asp. Krzysztof Jędrys w okresie od 01.02.2019 do 31.07.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z zagrożeniami związanymi ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz zaśmiecaniem dróg występujących w miejscowości Huta Dłutowska ul. Pabianicka w okolicach sklepu spożywczego. Prowadzone działania prewencyjne wspólnie z samorządem lokalnym mają za zadanie zminimalizowanie tego zjawiska.

 

asp. Krzysztof Jędrys :

telefon służbowy : 690 115 312 czynny w godzinach 8:00 - 22:00

email: dzielnicowy.piatkowisko6@pabianice.ld.policja.gov.pl

Rejon  służbowy : Dłutów, Świerczyna, Las Kociołki, Redociny, Piętków, Tążewy, Lesieniec, Stoczki Porąbki, Leszczyny Małe, Jastrzębieniec, Borkowice

Dzielnicowy asp. Krzysztof Jędrys w okresie od 01.02.2019 do 31.07.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z popełniamiem wykroczeń dot. spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zaśmiecanie dróg w Tążewach 16 w okolicach sklepu spożywczego. Prowadzone działania prewencyjne wspólnie z samorządem lokalnym mają za zadanie zmniejszenie ilości tych zdarzeń oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób korzystających z tego terenu.