18 stycznia 2017 roku - Takie są fakty - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Takie są fakty

18 stycznia 2017 roku

W nawiązaniu do zwiastuna programu ,,Mała prosiła, żeby jej nie zabijać", który ukazał się w Polsat News pragnę odnieść się do zawartych tam informacji dotyczących prowadzonych poszukiwań podejrzanego Krzysztofa P. przez policjantów Wydziału Kryminalnego pabianickiej Policji.

Faktem jest, że do 2011 roku Prokuratura Okręgowa w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadziła śledztwo w sprawie rozpowszechniania pornografii dziecięcej, gdzie jednym z podejrzanych był Krzysztof P.  Policjanci  Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach nie mieli wiedzy o zakresie prowadzonych czynności oraz dostępu do akt śledztwa. Taką wiedzę miała natomiast prokuratura,  która w 2011 roku zawiesiła postępowanie jako podstawę podając m.in. fakt przebywania podejrzanego na terenie Rosji.

 Wówczas prokuratura nie wydała listu gończego. Dopiero po 2 latach ,w kwietniu 2013 roku do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach wpłynął pierwszy list gończy wystosowany przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi z dyspozycją ustalenia miejsca przebywania Krzysztofa P. podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Z poczynionych ustaleń przez  policjantów Wydziału Kryminalnego i posiadanej przez nich wiedzy wynikało, że poszukiwany od wielu lat przebywa poza terytorium Polski i w 2008 roku miał wydany   przez Federację Rosyjską paszport. Wszelkie informacje zgromadzone w tej sprawie poszukiwawczej zostały niezwłocznie przekazane prokuraturze, która dysponowała wiedzą wcześniej przekazaną przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi ( w okresie kiedy toczyło się śledztwo 2008-2011).  Jednocześnie pabianiccy policjanci zwracali się z prośbą do prokuratury o zajęcie stanowiska w związku z potrzebą wdrożenia procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania, co umożliwiłoby prowadzenie dalszych czynności poszukiwawczych na terenie Unii Europejskiej. Brak decyzji w tym zakresie uniemożliwił podjęcie międzynarodowej współpracy w celu zatrzymania poszukiwanego.   Prokuratura Okręgowa w Łodzi w listopadzie 2015 roku wydała postanowienie o uchyleniu środka zapobiegawczego i zakończeniu poszukiwań podejrzanego listem gończym, a co za tym idzie zakończenia przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach prowadzonej sprawy poszukiwawczej.  W marcu 2016 roku pabianicka Policja otrzymała kolejny list gończy za Krzysztofem P. wydany przez powyższą prokuraturę dotyczący zastosowania środka zapobiegawczego w postaci 30 dni tymczasowego aresztowania i ustalenia aktualnego miejsca przebywania poszukiwanego. Z treści załączonego postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia wynikało, że Prokuratura Okręgowa w Łodzi przez cały czas posiadała pełną wiedzę na temat przebywania poszukiwanego na terenie Federacji Rosyjskiej.  Uzyskane informacje przez policjantów z Pabianic w ramach prowadzonej wówczas sprawy poszukiwawczej również potwierdzały, że Krzysztof P. cały czas przebywa poza granicami Polski. W listopadzie 2016 roku na polecenie  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi właściwego w sprawach kryminalnych sprawę poszukiwawczą przejął Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji  w Łodzi.

      kom. Joanna Szczęsna