Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach

mł. insp. Jarosław Tokarski


Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach sprawuje nadzór nad całością pracy Jednostki. Komendantowi bezpośrednio podlegają I Zastępca Komendanta i Zastępca Komendanta oraz Komendant Komisariatu
w Konstantynowie Łódzkim, a także funkcjonariusze i pracownicy Służby Wspomagającej.

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach

podinsp. Mariusz Siejka

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach sprawuje nadzór nad prawidłową pracą Pionu Prewencji oraz podległych Posterunków Policji.

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach

mł. insp. Michał Kaliszewski

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach sprawuje nadzór nad prawidłową pracą Pionu Kryminalnego.