Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach

Dzisiaj w pabianickiej komendzie odbyło się wprowadzenie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach. Nowym szefem pabianickich policjantów został mł. insp. Jarosław Tokarski. Wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin.

Ceremonia, która odbyła się 1 marca 2021 r.  rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji i wprowadzenia sztandaru.

Odczytano rozkaz wyznaczający na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł. insp. Jarosława Tokarskiego.

Następnie p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach powitał sztandar jednostki. Mł. insp. Jarosław Tokarski złożył również meldunek o objęciu stanowiska.

Mł. insp. Jarosław Tokarski – Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach

w Policji służy od 1995 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w pionie prewencji, aby później przez kolejne lata awansować w pionie kryminalnym. Od  2006 roku był kierownikiem referatu zajmującego się zwalczaniem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie naczelnikiem tego wydziału i kolejno Naczelnikiem Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową piotrkowskiej jednostki. Od lipca 2016 roku na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, a od lutego 2020 roku Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.  Z  wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.  Z dniem 16 stycznia 2021 roku, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi powierzył mu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach. Mł. insp. Jarosław Tokarski został odznaczony Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

  • przywitanie ze sztandarem
  • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi Nadinsp. Sławomir Litwin oraz Komendant przyjmujący stanowisko
  • Prezydent Miasta Pabianic gratuluje obejmującemu stanowisko