Święto Policji w pabianickiej komendzie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w pabianickiej komendzie

20 lipca 2020 roku – obchody Święta Policji w pabianickiej komendzie

Uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach w 101 rocznicę powołania Policji Państwowej i 95 rocznicę Policji Kobiecej, rozpoczęła się o godzinie 13.00 w sali odpraw pabianickiej komendy. Najpierw dowódca uroczystości asp. Sławomir Jerzmanowski złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Pabianicach insp. Tomaszowi Szwedowi. Z uwagi na wymogi sanitarne związane z pandemią liczba gości była ograniczona, jednak wśród zaproszonych nie zabrakło: Zastępcy Prezydenta Miasta Pabianic Marka Gryglewskiego, Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego Henryka Brzyszcz oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Moniki Szewczyk. Komendant pabianickiej jednostki przywitał przybyłych gości. Szczególne słowa powitania skierował do policjantów, policjantek i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wręczania aktów mianowania na wyższy stopień służbowy policjantów. Rozkazem Komendanta Głównego Policji na stopień podinspektora policji został mianowany I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach nadkom. Mariusz Siejka.

Oficjalne wręczenie aktów mianowania zwieńczyły słowa Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach insp. Tomasza Szweda. Przełożony pochwalił policjantów za służbę pełną zaangażowania i poświęcenia drugiemu człowiekowi. Życzył jednocześnie dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Następne wystąpienie należało do Zastępcy Prezydenta Miasta Pabianic. Włodarz życzył policjantom dalszych dobrych wyników w pracy i wszelkiej pomyślności w życiu. Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego Henryk Brzyszcz podziękował przede wszystkim policjantom pełniącym służbę w podległych komisariatach za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

 

 

Mianowani na wyższe stopnie służbowe:

- korpus oficerów starszych - 3

- korpus oficerów młodszych - 2

 - korpus aspirantów - 26

 - korpus podoficerów - 20

 - korpus szeregowych - 15

  • kadra kierownicza pabianickiej komendy
  • dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Pabianicach
  • poczet sztandarowy Komendy Miejskiej policji w Pabianicach
  • Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach wręcza policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe