Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

42 dodatkowe patrole policji zadbają o bezpieczeństwo w gminie Lutomiersk

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Tomasz Szwed i Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski podpisali porozumienie o służbach ponadnormatywnych, w ramach którego o bezpieczeństwo mieszkańców zadba więcej patroli policyjnych. Jest to kolejne tego typu porozumienie podpisane z lokalnymi władzami samorządowymi.

Podczas odprawy rocznej, jaka odbyła się 21 lutego 2020 roku w pabianickiej komendzie, podpisano porozumienie dotyczące służb ponadnormatywnych, w ramach którego przez najbliższe miesiące teren gminy będzie patrolowany przez większą liczbę policjantów. Umowa ta, zawarta pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji insp. Tomaszem Szwedem a Wójtem Gminy Tadeuszem Borkowskim opiewa na kwotę 15.120 złotych. Te sześciogodzinne służby w podstawowym zamyśle są ukierunkowane na pomaganie mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów, co w sposób bezpośredni przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Policjanci zadbają o bezpieczeństwo mieszkańców tam, gdzie jest ono najbardziej zagrożone. Pojawią się w miejscach, które widnieją na mapie zagrożeń, w rejonie, gdzie najczęściej dochodzi do naruszeń prawa i gdzie zdaniem mieszkańców jest potrzeba częstszych wizyt patrolu. Policjanci będą reagować także na wszelkie przejawy łamania prawa i rozmawiać z mieszkańcami o nurtujących ich problemach, zachęcając jednocześnie do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i bezpośredniego kontaktu z terenowym dzielnicowym.

Komendant powiatowy podziękował wójtowi za okazane wsparcie i bardzo dobrą współpracę samorządu gminnego z pabianicką policją, tym bardziej, że jest to kolejne tego typu porozumienie. W ubiegłym roku na służby ponadnormatywne samorząd gminy Lutomiersk przeznaczył kwotę 30.240 złotych.