Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

19 kwietnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyło się III Forum Liderów Edukacji Powiatu Pabianickiego „Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”. Jego gospodarzami byli Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego Małgorzata Biegajło oraz Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus.

III Forum Liderów Edukacji Powiatu Pabianickiego otworzyła etiuda teatralna „(Nie) Bezpieczny Internet”  w wykonaniu teatru „Siła twórczości”  działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach.  Był to spektakl o samotności, lęku, wykluczeniu oraz o destrukcyjnej sile cyberprzemocy. Nastoletnia Klaudia boryka się ze zwykłymi problemami zwykłych nastolatek, niestety zamiast szukać pomocy u bliskich, szuka ich w internecie, gdzie pada ofiarą oszustów, naciągaczy oraz hejterów. Dlaczego tam? ,,Albo ma się swoje konto na fejsie i miliony lajków, albo się nie istnieje” – mówią jej rówieśnicy. Zagubiona dziewczyna próbuje doścignąć wyimaginowany ideał wykreowany w wirtualnym świecie. ,,W tym świecie nikt ci nie pomoże, jeśli sama sobie nie pomożesz. (…) Ucz się dziecko ucz, czytaj książki i ucz się” – mówią rodzice do głównej bohaterki. ,,Jeśli w siebie uwierzysz, możesz być kim chcesz” – radziła Klaudii psycholog. Jej rówieśnicy wrzucają do sieci kompromitujące ją zdjęcia. ,,Internet nie zapomina, jesteś załatwiona na zawsze” – mówią. Wymowny  w swej prostocie spektakl wykorzystujący minimum rekwizytów i dekoracji zrobił wrażenie na widzach. Jego dopełnieniem były przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pabianicach  plakaty z równie wymownymi hasłami: Hejt zabija! Uważaj, aby nie wpaść w sidła sieci, to się trudno leczy! Przemoc w sieci zobojętnia na życie!  

III Forum Liderów Edukacji Powiatu Pabianickiego odbyło się pod patronatem Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury i Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza. Jak mówiła dyrektor ośrodka Małgorzata Biegajło, celem tegorocznego Forum jest realizacja jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa na ten rok szkolny, mianowicie bezpieczeństwo w internecie, jak i bezpieczeństwo w mediach społecznościowych. Dlatego też mottem przewodnim jest ,,Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” .

Głównym prelegentem w tej tematyce był prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od wielu lat zajmujący się pracami badawczymi związanymi z zagadnieniami między innymi agresji elektronicznej, cyberprzemocy wśród młodzieży. Jest autorem pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży”.

Profesor Jacek Pyżalski w swoim wystąpieniu mówił na temat badań związanych z funkcjonowaniem młodzieży w internecie oraz mechanizmów i konsekwencji cyberprzemocy. Została przedstawiona przez niego typologia agresji elektronicznej wraz z przykładami. Natomiast podczas sesji warsztatowej grono pedagogiczne poznało konkretne rozwiązania związane z odpowiedzialnym wykorzystaniem internetu w kontekście pracy szkolnej. Prelegent wskazywał również na uczenie młodych ludzi pozytywnych stron wykorzystywania internetu na rzecz siebie i innych, reagowania na krzywdę ofiar dotkniętych cyberbullyingiem oraz nieocenioną rolę świadków, nauczycieli i rodziców.  

Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy wymaga podjęcia w szkole konkretnych działań interwencyjnych. Stąd też mł. asp. Aleksandra Białkowska, profilaktyk społeczny oraz st. insp. Paweł Zysk ze Straży Miejskiej przedstawili procedury reagowania wobec zjawiska cyberprzemocy. Podkreślali, że niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek cyberprzemocy (uczeń, rodzice, świadkowie zdarzenia, nauczyciele), procedura interwencyjna powinna obejmować udzielenie wsparcia ofierze przemocy, zabezpieczenie dowodów i ustalenia okoliczności zdarzenia, wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz pracę nad zmianą postawy ucznia.

Szef pabianickiej policji insp. Cezary Petrus w swoim wystąpieniu podsumowującym III Forum Liderów Edukacji Powiatu Pabianickiego podziękował Małgorzacie Biegajło, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach za pełni profesjonalne przygotowanie konferencji. Dopełnieniem był wiosenny bukiet kwiatów. Wskazał na wielość aspektów z psychologii społecznej towarzyszącej pracy wszystkich osób związanych z edukacją.  Stosownie wykorzystane metody wywierania wpływów wielokrotnie zdefiniowane i opisane w literaturze przedmiotu muszą być stosowane w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w internecie. W tym zakresie komendant zwrócił się do będących na sali nauczycieli, dyrektorów, pedagogów oraz pracowników Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego o owocną współpracę w tym zakresie. Podkreślał na konieczność współpracy pomiędzy szkołą a policją nie tylko w zakresie profilaktyki (wczesne wykrycie, zapobieganie oraz prewencji  kryminalnej), ale także wskazywania pozytywnych, alternatywnych wzorców dla dzieci i młodzieży. Zwrócił się z prośbą do grona pedagogicznego o zgłaszanie wszelkiego typu problemów wychowawczych, celem wspólnego ich rozwiązywania. Podkreślił, że Zespół ds. Nieletnich i Patologii pabianickiej komendy oraz terenowi dzielnicowi są i pozostaną partnerami szkół w zapewnieniu bezpieczeństwa. Ponadto komendant wskazał na ewolucyjne zmiany w działaniach policji. Przejście od reakcji na zdarzenie, wydarzenie na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Podziękował również mł. asp. Aleksandrze Białkowskiej oraz strażnikowi miejskiemu Pawłowi Zyskowi za bardzo merytoryczne wystąpienie, które oddało profesjonalizm współpracy tych służb. Inspektor Cezary Petrus mocno zaakcentował realizowanie profilaktyki przez młodzież – dla młodzieży, o czym świadczyła wymowna w swoim przekazie etiuda teatralna ,,(Nie)Bezpieczny internet” w reżyserii Doroty Olejnik. Jest to kolejne przedsięwzięcie wpisujące się w hasło ,,Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”, a o tym, że partnerstwo na terenie szkół jest jednym z najważniejszych kwestii, nikogo z obecnych na sali nie trzeba było przekonywać. Pabianicka policja wraz z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego planuje dalsze wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa.

W Forum uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy szkół oraz placówek oświatowych z terenu  powiatu pabianickiego, policjnanci, pabianiccy strażnicy miejscy na czele z komendantem Tomaszem Makrockim, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, bibliotek, szerokie grono osób, które na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni również przedstawiciele władz samorządowych oraz wielu instytucji podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom i ich nowym obliczom.  Wśród zaproszonych gości byli między innymi starosta pabianicki Krzysztof Habura, prezydent miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz, przewodniczący rady miejskiej Andrzej Żeligowski, przewodniczący rady powiatu Florian Wlaźlak.

Konferencji towarzyszyła wystawa fachowej literatury, przygotowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi – Filię w Pabianicach.