Zbrodnia Katyńska - ocalić od zapomnienia - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zbrodnia Katyńska - ocalić od zapomnienia

21 czerwca 2017 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach odbyła się konferencja pn. „Zbrodnia Katyńska” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach oraz Starostwo Powiatowe w Pabianicach, pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Gospodarzami konferencji pn. ,,Zbrodnia Katyńska” byli Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus oraz w imieniu Starosty Pabianickiego wicestarosta pan Robert Jakubowski. Konferencję otworzyła przepięknie zagrana na fortepianie kompozycja J. Williamsa z filmu ,,Lista Schindlera” w wykonaniu Krzysztofa Suwalda, nauczyciela Państwowej  Szkoły Muzycznej w Pabianicach. Oficer prasowy kom. Joanna Szczęsna w imieniu szefa pabianickiej policji, wicestarosty oraz komendanta wojewódzkiego policji  w Łodzi powitała zaproszonych gości, prelegentów, partnerów organizacyjnych oraz podmioty wspierające powyższą konferencję. Jako pierwszy głos zabrał wicestarosta pabianicki Robert Jakubowski, który w swoim przemówieniu podkreślił tragiczny wymiar zbrodni katyńskiej, kiedy to w 1940 roku ponad 20 tys. polskich obywateli, w tym oficerów wojska polskiego, policji, straży granicznej, leśników zostało na rozkaz Stalina zamordowanych. Przytaczając słowa prof. Józefa Szaniawskiego,  zawarte w artykule ,,Syndrom Zbrodni”  zaprosił uczestników konferncji do udziału w tej niecodziennej lekcji historii. - Pochylając głowy nad mogiłami ofiar tej tragicznej zbrodni ludobójstwa, zechciejmy z właściwą powagą uczestniczyć w dzisiejszej konferencji, tak aby dać świadectwo tym tragicznym wydarzeniom – powiedział.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus zwrócił się w ciepłych słowach do zebranych gości. - Tematyka zbrodni katyńskiej była, jest i pozostanie dla nas bardzo ważna. To historia, budowanie tożsamości i etosu naszej służby - mówił. Sięgnął także do słów ostatniego przemówienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które miał wygłosić w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Pełne emocji wystąpienie zakończył  apelem o pamięć, pamięć o Katyniu. Cytując słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem” i słowa Papieża Jana Pawła II „Naród, który traci pamięć jest narodem bez przyszłości”  zaprosił uczestników konferencji w podróż  mającą ,,ocalić od zapomnienia”.  

Tę podróż rozpoczęła prezentacja multimedialna składająca się z  biogramów zamordowanych funkcjonariuszy II RP, związanych w tamtym okresie z terenem Pabianic i powiatu pabianickiego, a także pełniących służbę w Komisariacie Policji Państwowej w Pabianicach. Prezentacja była wzbogacona pięknym podkładem muzycznym E.Blocha ,,Nigun”, A.Tansmana ,,Mazurek nr 2”  w wykonaniu pana Krzysztofa Suwalda (fortepian) i towarzyszącej mu Aleksandry Pietrucień (skrzypce), pianisty i uczennicy z Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach.

Z referatem pt. Zbrodnia Katyńska – droga do prawdy wystąpiła  dr Joanna Żelazko, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi.  W swoim wystąpieniu zaprezentowała dochodzenie do prawdy o zbrodni katyńskiej, próbach jej zacierania oraz represjonowaniu rodzin pragnących poznać prawdę o losach swoich bliskich. Konferencji towarzyszyła również wystawa pt. „Zbrodnia Katyńska”, przygotowana przez pracowników Oddziału IPN w Łodzi, zawierająca kopie archiwalnych fotografii oraz dokumentów z archiwum Instytutu, Agencji Fotograficznej East News, Muzeum Katyńskiego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz z Archiwum Cyfrowego.

Kolejnym z prelegentów był Prezes Stowarzyszenia „ Rodzina Policyjna 1939 ” w Łodzi - Jarosław Olbrychowski, który swoje wystąpienie poświęcił  „Funkcjonariuszom Policji Państwowej II Okręgu Łódzkiego jako ofiarom Zbrodni Katyńskiej”.  Przedstawił niepublikowane nigdzie zdjęcia przedwojennej Polski, II RP w aspekcie policji państwowej, a także na bazie swoich prac naukowych pokazał twarze czterech sowietów, ludobójców, którzy strzelali w potylicę policjantom Policji Państwowej w Kalininie, Twerze. Wspomniał on w swoim przemówieniu o rodzinach policyjnych, które walczyły o ujawnienie prawdy o swoich bliskich, o represjach wobec nich, a także o ich tragicznych losach.  Przybliżył również działalność powołanego w 1929 roku do życia Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939 r.”, zrzeszającego rodziny policjantów Policji Państwowej, którzy w większości zostali zamordowani w 1940 roku przez NKWD w Zbrodni Katyńskiej. Członkowie stowarzyszenia swoją obecnością zaszczycili konferencję. Ich sylwetki zebranym gościom przybliżył insp. Cezary Petrus oraz Jarosław Olbrychowski.

Natomiast dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Dariusz Pieniak swoje wystąpienie poświęcił tematyce „Architekci polskiego leśnictwa – ofiarami zbrodni katyńskiej”. Przedstawił losy polskich leśników wziętych do niewoli sowieckiej. Wskazał na ogromne straty nie tylko dla polskiego leśnictwa, ale i dla państwa polskiego powstałe w wyniku mordu katyńskiego. Podkreślił również, że jako leśnicy muszą dbać o miejsca pamięci narodowej, których w lasach jest bardzo dużo.  Zachęcił także uczestników konferencji do odwiedzenia Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy im. Adama Loreta w Spale.

Kolejny z prelegentów pan Dariusz Jakóbek, nauczyciel i pasjonata historii przedstawił prezentację multimedialną powstałą ze zdjęć zrobionych wraz z młodzieżą w 2012 roku na cmentarzach w Miednoje oraz w Twerze. Młodzież pojechała tam w ramach konkursu zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Dla uczczenia pamięci pabianiczan pomordowanych w zbrodni katyńskiej z ich grobów przywieziono do Polski ziemię, do której wsadzone zostały Dęby Pamięci. Jedne z nich poświęcone pamięci  policjantów Roberta Henryka Żychowskiego oraz Ignacego Bartuzela znajdują się w Dobroniu, a kolejny ku czci starszego przodownika Wincentego Statkiewicza został zasadzony jesienią 2016 roku w parku na Zielonej Górce. Jako ciekawostkę przytoczył fakt, że nasiona dębów zasadzonych w Dobroniu poświęcił papież Jan Paweł II i były one jako ostatnie pochodzące z Nadleśnictwa Kolumna.

Konferencję podsumował komendant powiatowy policji insp. Cezary Petrus oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna Adam Pewniak, który w imieniu leśników podziękował za udział w tym przedsięwzięciu. Zadeklarował również  wyhodowanie dębów służących kultywowaniu pamięci ofiar zbrodni katyńskiej.

Na zakończenie tej wzruszającej podróży ,,Ocalić od zapomnienia” zabrzmiała równie wzruszająca i oddająca charakter konferencji poezja śpiewana w wykonaniu Andrzeja Krajewskiego z Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. Przy dźwiękach gitary zaśpiewał wiersz A. Leonardhowej ,,Łapka Niedźwiadka”.

W konferencji oprócz wymienionych wcześniej prelegentów uczestniczyli:  

- Przewodniczący Rady Powiatu – Florian Wlaźlak oraz wiceprzewodniczący : Waldemar Flajszer oraz Arkadiusz Jaksa;

- Radni powiatu pabianickiego : Grzegorz Hanke, Włodzimierz Stanek, Andrzej Kurzawski, Krzysztof Waligórski;

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach – Andrzej Żeligowski oraz Bożenna Kozłowska, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pabianicach;

- Burmistrz Miasta Konstantynowa Łódzkiego – Henryk Brzyszcz;

- Wójt Gminy Pabianice – Henryk Gajda;

- Wójt Gminy Dobroń – Robert Jarzębak;

- w imieniu wójta Gminy Ksawerów – Marek Smuga;

- w imieniu wójta Gminy Dłutów – Elżbieta Sęk;

- Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski wraz z przewodniczącym rady gminy Tadeuszem Rychlikiem

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna – Adam Pewniak;

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki – Józef Lipiński;

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Wieluń – Andrzej Pychyński;

- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Poddębice – Janusz Młynarczyk;

- Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Bełchatów – Krzysztof Cholajda wraz z leśnikami;

- Członkowie Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939r.”;

- Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – bryg. Andrzej Bohdanowicz;

- Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach – Tomasz Makrocki;

- Dziekan Dekanatu Pabianickiego – ks. kan. Ryszard Stanek;

- Wicedziekan Dekanatu Pabianickiego – ks.kan. ppor. Wojska Polskiego Stanisław Bracha;

- Dziekan Dekanatu Konstantynowskiego – ks. Stefan Magiera;

- Proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Pabianicach – ks. kan. Sławomir Ciebiada;

- Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Pabianicach – ks. kan. Marek Wochna;

- ks. Radosław Pawłowski z Parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach;

- ks. ppor. Jacek Syjud – Archidiecezjalny Duszpasterz Policji w Łodzi;

- Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Jan Cieślar;

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach -  Maria Wrzos -Meus,

- Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic –  Ryszard Adamczyk;

- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach – Mariusz Wielebski;

- Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów - Grażyna Nowak wraz z członkami rady seniorów;

- Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach – Magdalena Werstak;

- uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach wraz z wychowawcą Agnieszką Błoch;

- kadra kierownicza, dzielnicowi oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Partnerami organizacyjnymi konferencji byli: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych, Stowarzyszenie ,,Rodzina Policyjna 1939r.".

Podmioty wspierające: Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach.

 

 

 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska
 • Konferencja Zbrodnia Katyńska