Strona Główna
czwartek, 26 listopad 2015
 
 
o dopalczach rozmawiano z nauczycielami
ObrazPolicjanci oraz strażnicy miejscy spotkali się z gronem pedagogicznym w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Gdańskiej w Pabianicach. Celem spotkania w ramach prowadzonej kampanii pn. ,,Dopalacze kradną życie” było dostarczenie wiedzy na temat działania substancji psychoaktywnych oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z ich używania.   Przedstawiciele służb mundurowych mówili również o aktualnym stanie prawnym oraz procedurach postępowania nauczycieli i dyrekcji w sytuacji zażywania przez uczniów substancji psychoaktywnych bądź ujawnienia ich na terenie szkoły. Prelegenci tłumaczyli, że dopalacze, wbrew powszechnej opinii, nie stanowią łagodniejszej wersji narkotyków, a wręcz przeciwnie niejednokrotnie są bardziej niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego. Ich skład jest systematycznie zmieniany, a przede wszystkim złożony z substancji nie nadających się do spożycia. Zwracano także uwagę, jak ważną rolę w zapobieganiu i zwalczaniu tego problemu pełnią rodzice i nauczyciele. Radzie pedagogicznej przekazano materiały dydaktyczne Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, adresy instytucji pomocowych oraz przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej listę numerów telefonów, dzięki którym bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele. W najbliższym czasie odbędą się podobne spotkania z rodzicami uczniów pabianickich szkół.
 
                  Obraz
 
Gdzie szukać pomocy ?
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
 
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.
 
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.
 
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
 
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
 
Nie bądźmy obojętni !
ObrazKiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, jest zbliżona do zera, lub niższa, nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.
 
Jak co roku, w chwili gdy w naszym kraju następuje gwałtowne ochłodzenie i temperatury na zewnątrz spadają blisko zera lub poniżej, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Chodzi tu oczywiście o osoby, które mogą cierpieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

Okres jesienno-zimowy to czas, gdy policjanci podczas patroli zwracają większą uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Aby się rozgrzać bardzo często bezdomni w takich miejscach rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpieczne. Policjanci każdego roku monitorują sytuację tych osób. Sami oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie osoby zawsze proponują przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.
 
W ubiegłych latach zdarzały się przypadki, kiedy osoby bezdomne znajdowały nocleg w komendach Policji. Tam bezpiecznie mogły spędzić noc. Policjanci odwozili potrzebujących do domów, do izb wytrzeźwień, także do policyjnych aresztów, ponieważ często były to także osoby nietrzeźwe, które wieczorem i w nocy na zimnie siedziały w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej lub w innych miejscach. Najczęściej tacy ludzie, z powodu wypitego alkoholu, nie odczuwali zimna i dlatego byli narażeni na śmierć. Jednym z najczęstszych a zarazem najbardziej mylnych mitów jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, to jednak za chwilę jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na dwór będąc pod wpływem alkoholu. Wystarczy chwila nieuwagi, nierówna nawierzchnia i można się potknąć, wywrócić i nie mieć siły się podnieść. Wtedy o tragedię nietrudno. Dlatego też nie należy przechodzić obojętnie obok osób po alkoholu podczas gdy na dworze panują niskie temperatury. Pamiętajmy, że ludzie tacy wymagają od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.
 
Jesienno-zimową porą na wychłodzenie organizmu są także szczególnie narażone osoby starsze, samotne, które z różnych przyczyn nie mogą poradzić sobie z codziennymi czynnościami, jak chociażby z napaleniem w piecu, aby ogrzać mieszkanie. Jeśli znamy kogoś starszego, żyjącego samotnie nie wstydźmy się sprawdzić i zapytać czy potrzebuje naszej pomocy. Należy pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. Funkcjonariusze informują ośrodki pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać się potencjalnymi ofiarami na skutek wychłodzenia organizmu. O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego my również możemy powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Policjanci jak co roku, codziennie współpracują w tym zakresie ze Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną, ośrodkami pomocy społecznej. Jednak, aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale każdego człowieka. Dlatego funkcjonariusze podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie i informowanie ośrodków pomocy społecznej o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy.
 
Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.
 
(mw KGP)
 
16 dni przeciw przemocy wobec kobiet
Obraz 25 listopada w Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rusza kampania pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Kampania organizowana jest na szczeblu międzynarodowym od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet.
Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:
- budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
- wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
- budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
- wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
- tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.
W ramach tej kampanii dzielnicowi oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  odwiedzą seniorów z Osiedlowych Domów Kultury i Uniwersytetu III Wieku. Podczas tych  spotkań seniorzy będą mieli okazję dowiedzieć się, czym jest przemoc, jakie formy przybiera oraz gdzie można zgłosić się po pomoc. 
Co ważne, jednym z założeń rozpoczynającej się akcji jest dystrybucja wśród lekarzy rodzinnych i pracowników Pabianickiego Centrum Medycznego materiałów edukacyjno-informacyjnych w postaci poradników „Lekarzu Reaguj na Przemoc”.
 
Porad i wsparcia dla osób doświadczających oraz świadków przemocy udziela:
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
MIEJSKIEGO CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

PABIANICE, UL. PARTYZANCKA 31 POK. 8
TEL. 42 215 42 11
e-mail: zipabianice@wp.pl
Pn, śr: 8.00 – 20.00, wt, czw, pt 8.00 – 16.00
Porady można zasięgnąć osobiście jak również anonimowo przez telefon lub e-mail.
 
Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które doświadczyły m.in. działań z użyciem siły, jak: popychanie, wykręcanie rąk, duszenie, policzkowanie, uderzanie za pomocą dłoni lub narzędzi, kopanie, szarpanie itp. Wykorzystywania mechanizmów psychologicznych, jak: wyśmiewanie, grożenie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ciągłe niepokojenie, ograniczanie kontaktów. Wymuszania na partnerze lub partnerce nie akceptowanych form aktywności seksualnej, sadystycznych form współżycia, krytykowania zachowań seksualnych. Odbierania zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania podjęcia pracy, okradania, zaciągania kredytów bez wiedzy lub wbrew woli, niezaspokajania podstawowych potrzeb ekonomicznych rodziny. Zaniedbywania podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.
Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony policji. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.
 
ukradł kosmetyki i poturbował ochronę
Obraz
Policjanci zatrzymali 22-latka, który ukradł kosmetyki z apteki w jednym z pabianickich marketów i  poturbował interweniujących ochroniarzy. Sprawca odpowie za kradzież rozbójniczą. 22 listopada 2015 roku po godzinie 15:00 do apteki mieszczącej się w jednym z pabianickich marketów weszło dwóch młodych mężczyzn. Farmaceutka obsługująca czekających w kolejce klientów nie zauważyła nawet, jak z półki zniknęły trzy komplety kosmetyków wartych kilkaset złotych. Jeden ze sprawców ukrył skradziony towar pod kurtką, by niepostrzeżenie ze swoim kompanem opuścić market. Ochrona sklepu znając z wcześniejszych kradzieży złodziejski duet i widząc nienaturalnie wypchaną odzież postanowiła przy wyjściu skontrolować nieuczciwych klientów. Ci jednak nie zamierzali wykonywać żadnych poleceń ochroniarzy. Podczas szarpaniny 22-latek poturbował pracowników ochrony, bijąc ich pięścią po głowie. Uciekając ze sklepu zgubił schowane pod kurtką kosmetyki. Policjanci przeglądając monitoring ustalili personalia 22-latka oraz jego o dwa lata młodszego kompana. Obaj znani są z notorycznych kradzieży sklepowych. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie starszemu z mężczyzn zarzutu kradzieży rozbójniczej. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.
 
ze sztachetami po telewizor ukochanej
Obraz Policjanci zatrzymali 25-latka, który ze wspólnikiem drewnianymi sztachetami zaatakował byłego konkubenta swojej ukochanej. Chciał w ten sposób odebrać rzekomo należący do niej telewizor. 14 listopada 2015 roku tuż przed północą w jednym z parterowych mieszkań przy ul. Konopnickiej doszło do niecodziennego zdarzenia. Właściciel lokalu i jego kolega zostali zaatakowani przez dwóch napastników, którzy po uprzednim wybiciu szyby wtargnęli do mieszkania. Sztachetami wyrwanymi z pobliskiego drewnianego płotu zaczęli okładać domowników, niszcząc przy tym sprzęty gospodarstwa domowego i robiąc straszny bałagan. Zgłaszającemu oraz koledze udało się uciec. Gdy wrócili po kilku minutach napastników już nie było, a z mieszkania został skradziony telewizor oraz gotówka. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że w sprawę nocnego najścia zamieszane są trzy osoby, w tym 25-letni pabianiczanin oraz była partnerka zgłaszającego. Policjanci podczas penetracji pobliskiego terenu zatrzymali idącą chodnikiem parę. Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka, natomiast jej partner usłyszał zarzuty związane z feralnym zdarzeniem. Pabianiczaninowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci ustalają personalia jego wspólnika.
 
tragiczny finał libacji alkoholowej
ObrazDo policyjnego aresztu trafili uczestnicy libacji alkoholowej, podczas której doszło do śmierci 59-letniego pabianiczanina. Jedna z zatrzymanych kobiet usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. O losie 25-latki zadecyduje sąd, do którego trafił już prokuratorski wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 13 listopada 2015 roku około godziny 15:00 dyżurny pabianickiej komendy otrzymał zgłoszenie od dyspozytora pogotowia ratunkowego o zgonie 59-letniego mężczyzny w mieszkaniu przy ul. Bohaterów. Istniało podejrzenie, że do jego śmierci przyczyniły się inne osoby. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że w mieszkaniu odbywała się libacja alkoholowa z udziałem pięciu osób, podczas której pomiędzy 25-latką a denatem doszło do sprzeczki. Kobieta w amoku alkoholowym kopała i uderzała po całym ciele swojego znajomego. W pewnym momencie mężczyzna osunął się na podłogę i nie dawał oznak życia. Choć uczestnicy libacji wezwali na pomoc pogotowie, 59-latka nie udało się uratować. Policjanci zatrzymali do wyjaśnienia sprawy pijanych biesiadników. Trzy kobiety w wieku 25-46 lat miały od półtora do ponad trzech promili alkoholu w organizmie, a właściciel mieszkania ponad dwa promile. Po wytrzeźwieniu trójka zatrzymanych została zwolniona, natomiast 25-latka mająca bezpośredni związek ze śmiercią mężczyzny usłyszała prokuratorskie zarzuty. Za uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym grozi jej kara do 12 lat pozbawienia wolności. O losie podejrzanej zadecyduje sąd, do którego trafił już prokuratorski wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
 
podziękowania dla Policji od rodziców 13-latka
Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach insp. Pawła Zarychty wpłynęły podziękowania dla policjantów, a w szczególności dla starszego aspiranta Dariusza Biegańskiego z Wydziału Kryminalnego za zaangażowanie w poszukiwania zaginionego 13-latka. Policjanci ustalili, że chłopiec uciekł z domu nad ranem 9 listopada 2015 roku i udał się pociągiem do Poznania. Po wielogodzinnych poszukiwaniach nastolatek powrócił do domu. Rodzice chłopca podziękowali również za wsparcie psychiczne, rzetelność i sumienność wykonywanych obowiązków służbowych. Dzięki pracy wielu policjantów sprawa zaginięcia ich syna  miały swój  szczęśliwy finał.
 
Seniorze - kieruj się rozsądkiem w życiu i na drodze

W poniedziałek 9 listopada w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Kilińskiego odbyła się debata społeczna pn. ,,Seniorze - kieruj się rozsądkiem w życiu i na drodze”. Było to spotkanie zamykające tegoroczny cykl debat z mieszkańcami powiatu pabianickiego. W trakcie debaty omówiono szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa osób starszych jak i zagrożeń związanych z ruchem drogowym. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł. insp. Piotr Zacharski. Mundurowych reprezentowali także kom. Joanna Szczęsna, kierownik Wydziału Ruchu Drogowego mł. asp. Tomasz Tarała oraz dzielnicowy mł. asp.Radosław Bujnowicz. Komendant oraz oficer prasowy pabianickiej komendy swoje wystąpienia poświęcili aktualnym zagrożeniom występującym na terenie miasta, ze zwróceniem szczególnej uwagi na działalność przestępczą ze strony wszelkiego rodzaju oszustów, złodziei, włamywaczy i naciągaczy. Policjanci wskazywali na znaczenie prewencji kryminalnej, mającej pokazać mieszkańcom, w jaki sposób sami mają wpływ na zapobieganie przestępczości i jak postępować, by nie stać się ofiarą przestępstwa (kradzieży, włamań, oszustw). Podając konkretne przykłady zaistniałych na terenie Pabianic przestępstw prosili mieszkańców o zachowanie rozwagi i roztropności, które pozwolą na uniknięcie stania się ofiarą. Prelegenci zwracali również uwagę na podstawowe zasady właściwego zabezpieczenia mienia, jak chociażby np. zamykania drzwi wejściowych do mieszkania, na klatki schodowe, do komórek, pilnowania torebek podczas robienia zakupów, porządkowania grobów, zamykania okien w mieszkaniach głównie parterowych. Uczestnikom debaty zwrócono również uwagę na korzyści płynące z tzw. pomocy sąsiedzkiej, w szczególności zwracania uwagi na mieszkanie sąsiada podczas jego nieobecności, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami co do osób obcych kręcących się wokół domu, czy informowania odpowiednich służb o potencjalnych zagrożeniach. Taka postawa przyczynia się niewątpliwie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Kierownik Wydziału Ruchu Drogowego mł. asp. Tomasz Tarała w swoim wystąpieniu przybliżył zagadnienia niechronionych uczestników ruchu drogowego. Seniorzy dowiedzieli się o najczęstszych przyczynach zdarzeń z winy pieszego i rowerzysty, przybliżono im zasady zachowania się na drodze, na ścieżkach rowerowych i przejściach dla pieszych. Funkcjonariusz przypomniał też o korzystaniu z elementów odblaskowych, zwracając przy tym uwagę, jak bardzo istotne ma to znaczenie w ruchu drogowym. Mając na względzie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego wręczył elementy odblaskowe. Omówiono również nowe zasady zatrzymywania uprawnień do kierowania pojazdami, zaostrzenia kar dla kierujących w stanie nietrzeźwym, jazdę bez wymaganych uprawnień, jak również kierunki działań Policji w zakresie przeciwdziałania tego typu przestępczości. Druga część spotkania należała do mieszkańców, którzy zadawali pytania prelegentom i przedstawiali swoje postulaty oraz sugestie dotyczące bezpieczeństwa. Nurtujące ich tematy omawiane były w miłej i konstruktywnej atmosferze. Wszystkie propozycje zgłoszone przez zebranych podczas debaty zostaną dokładnie przeanalizowane i wykorzystane w codziennych działaniach podejmowanych przez pabianickich policjantów.

               Obraz 

               Obraz

 
POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

Dzielnicowego często nazywa się  policjantem pierwszego kontaktu. To do niego mieszkańcy podległego mu rewiru mogą zwrócić się o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Ważne jest zatem, aby każdy wiedział jak ze swoim dzielnicowym, szybko i łatwo się skontaktować, znał bezpośredni numer jego służbowego telefonu.  Takich informacji można szukać na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego lub zasięgnąć bezpośrednio u dyżurnych tych jednostek.
W województwie łódzkim jest 332 dzielnicowych ( 25 policjantek pełniących te rolę) , w samej łodzi 147 ( 15 funkcjonariuszek).


Dzielnicowi są ogniwem łączącym ze społeczeństwem. Nie biorą udziału w spektakularnych akcjach kryminalnych, ale wykonują codzienną żmudną pracę.

Powinni znać okolicę, w której pełnią służbę, jak własną kieszeń. Podobnie problemy lokalnej społeczności. Dzielnicowy musi znać swoich "podopiecznych", rozmawiać z nimi i pomagać w rozwiązywaniu problemów.. Dzielnicowy musi wiedzieć, gdzie w okolicy są miejsca niebezpieczne i na jakie zagrożenia mogą być narażeni okoliczni mieszkańcy. Co więcej lokalny stróż prawa powinien mieć rozeznanie, kto może ewentualne zagrożenia stwarzać. Musi więc znać osoby, które na przykład ze względu na swoją kryminalną przeszłość lub prowadzony tryb życia mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla innych. Musi też wiedzieć, kto w jego rewirze może być najbardziej narażony na niebezpieczeństwo i zaoferować mu profesjonalną pomoc.

W szkołach dzielnicowi prowadzą pogadanki dla uczniów na temat bezpieczeństwa. Kontrolują też obiekty, które potencjalnie mogą być narażone na działania przestępców takie, jak banki i urzędy pocztowe. Dzielnicowi pomagają także ofiarom przestępstw i wcielają w życie program zapobiegania przemocy w rodzinie.

KPP Pabianice
http://www.pabianice.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=25

 
odnalazł się 13-latek z Chechła
Odnalazł się poszukiwany przez policjantów 13-latek z Chechła, który 9 listopada w godzinach porannych wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Po kilkunastu godzinach poszukiwań chłopiec został odnaleziony w okolicy miejsca zamieszkania. Policjanci zajmujący się tą sprawą wyjaśniają teraz, co było powodem ucieczki nastolatka z domu rodzinnego oraz co się z nim przez kilkanaście godzin działo.
 
,,Dopalacze kradną życie". Spotkanie z gimnazjalistami z Ksawerowa
Obraz Ponad 150 gimnazjalistów z Ksawerowa uczestniczyło w spotkaniu poświęconemu zagrożeniom wynikającym z zażywania środków psychoaktywnych. To kontynuacja rozpoczętej we wrześniu ogólnopolskiej kampanii ,,Dopalacze kradną życie”. We wtorek, 27 października w Gimnazjum w Ksawerowie odbyło się spotkanie z młodzieżą dotyczące zagrożeń, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Kierownik miejscowego posterunku policji kom. Piotr Adamczyk oraz kom. Joanna Szczęsna przekonywali licznie zgromadzoną publiczność, że dopalacze niszczą życie. W swoich wystąpieniach przedstawili m.in. skutki prawne zażywania dopalaczy, tragiczne skutki ich stosowania oraz nierzadko zaskakujący młodych ludzi skład tych środków. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że w składzie dopalaczy może znajdować się między innymi ołów, mefedron, rtęć, muchomor czerwony i pestycydy. W efekcie ich działania może dojść do poważnych zatruć organizmu, uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci. Znane są przypadki osób, które pod wpływem dopalaczy dopuściły się zaatakowania innej osoby, ranienia jej, a nawet zabójstwa. Policjanci uświadomili gimnazjalistom, że początki kontaktu z dopalaczami są najczęściej niewinne. Duży wpływ na młodych ludzi i ich decyzję o sięgnięciu po dopalacze mogą mieć problemy w szkole, presja otoczenia lub miłosny zawód. Gimnazjaliści obejrzeli wiele filmów i reportaży poświęconych problematyce zażywania dopalaczy. Nie zabrakło również spotów, w tym wyprodukowanego przez społeczność PaT ,,Taki z ciebie mocarz”. Młodzież skorzystała również z materiałów dydaktycznych Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ,,Czy znasz prawdę o dopalaczach”.
 
                Obraz
 
Profilaktyka to podstawa
9 października 2015 roku w auli pabianickiej komendy odbyło się spotkanie przedstawicieli policji,straży miejskiej, pomocy społecznej i sanepidu z pedagogami szkół miejskich i powiatowych, na którym przedstawiono wachlarz różnorodnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży, a realizowanych przez wspomniane instytucje. Swoją obecnością zaszczycili również Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pabianicach Pan Waldemar Boryń oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Bożena Bednarska. Otwarcia spotkania dokonał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Piotr Zacharski, zachęcając do interdyscyplinarnej współpracy w zakresie profilaktyki zagrożeń i promocji zdrowego stylu życia. Komendant podkreślał, że skuteczność działań mających na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz przestępczości dzieci i młodzieży można osiągnąć, gdy połączy się wysiłki wielu partnerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Mając na względzie długofalową i owocną współpracę przypomniano pedagogom o procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia demoralizacją i przestępczością oraz zachęcano do kontaktu z funkcjonariuszami Zespołu ds Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowym, jako ogniwem ,,pierwszego kontaktu” w sytuacjach problemowych. Przedstawiono również ofertę Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach odnośnie spotkań szkoleniowych, konsultacyjnych z zakresu problematyki używania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Szkoły otrzymały także do wykorzystania podczas zajęć materiały edukacyjne oraz scenariusze Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodka Profilaktyki, kampanii ,,Narkotyki – to mnie nie kręci”.
 
                    Obraz
 
stop dopalaczom
Ostatnie wydarzenia, związane z zatruciami dopalaczami nakazują szczególne środki ostrożności i wymuszają konieczność zwiększenia uwagi skierowanej na naszych najbliższych - szczególnie na osoby niepełnoletnie i młodzieży.
Pamiętajmy, że osoby sprzedające dopalacze przyciągają ludzi ceną i fałszywym co do zawartości opisem przedmiotu i jego składem chemicznym - oferują w zamian niezapomniane wrażenia i doznania, które w przeszłości dla wielu osób były ostatnimi w ich życiu. Wszystkie niebezpieczne substancje są oferowane do sprzedaży jedynie z chęci zysku, a szkody wyrządzone w organizmach ludzi okazują się nieodwracalne.
Apelujemy o niezażywanie żadnych środków niewiadomego pochodzenia i o nieznanym składzie chemicznym.
Skutki przyjęcia takich specyfików mogą okazać się tragiczne. Dowodzą tego chociażby przykłady z ostatnich dni. Nie brakuje również przypadków, gdy przyjęcie podejrzanych substancji zakończyło się śmiercią młodych osób.
Producenci cały czas modyfikują skład chemiczny dopalaczy. Często mieszkanki te okazują się śmiertelne dla organizmu. Zwracajmy uwagę na zachowanie naszych najbliższych, na środowisko w jakim przebywają. Wystarczy naprawdę chwila by doszło do tragedii, ale wystarczy jedna decyzja, by zapobiec, by pomóc, by uratować. Apelujemy o przekazywanie wszelkich informacji o dopalaczch do każdej najbliższej jednostki Policji.
Apelujemy o rozsądek i rozwagę - zażycie dopalacza może skończyć się tragicznie. Pomyślcie o sobie i swoich bliskich. Zabezpieczony przez policjantów "Mocarz" ma postać zielonego suszu roślinnego przeznaczonego do palenia. Przeprowadzone badania wykryły w nim syntetyczne kanabinoidy, po wypaleniu których występują efekty bardzo podobne do tych, jakie wywołuje marihuana i haszysz, tyle, że nawet kilkaset razy silniejsze. Efektem ich zażycia są m.in. zmiana nastroju i samopoczucia, błogostan, euforia, halucynacje, czasami depresja, apatia i urojenia. Następuje wzrost ciśnienia krwi, tachykardia, przekrwienie gałek ocznych, zaburzenia koordynacji ruchowej, zawroty głowy, zaburzenia uwagi, wysuszenia śluzówek.
Zagrożona jest szczególnie młodzież, u której po przyjęciu tych substancji najczęściej dochodzi do trwałych zmian funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Badania wskazują na dwukrotnie większe zagrożenie wystąpienia psychozy schizofrenicznej. Uważa się, że stosowanie kanabinoidów w okresie dojrzewania i rozwoju mózgu sprzyja późniejszemu pojawianiu się zespołów psychotycznych i zaburzeniom pamięci. Używanie kanabinoidów skutkuje ostrymi zmianami w układzie oddechowym ze stanami zapalnymi, kaszlem oraz przewlekłym zapaleniem oskrzeli oraz zaburzeniami funkcji układu krążenia, zagrażającymi szczególnie osobom z niedokrwienną chorobą serca.
Prosimy, aby rodzice zwracali szczególną uwagę, czy opisane efekty zachowania po dopalaczach nie występują u ich dzieci. Podobnie, jak znaleziony w mieszkaniu, czy ubraniu dziecka susz roślinny, może to być sygnałem, że zażywają dopalacze lub inne środki odurzające. Wtedy, aby zapobiec najgorszemu, konieczna jest właściwa i szybka reakcja. /KWP Katowice/
 
Kampania społeczna "Nie [przy]dzwoń za kierownicą"

Już prawie co czwarty wypadek drogowy jest skutkiem korzystania z telefonów komórkowych w czasie jazdy. Rosnąca skala tego niebezpiecznego zjawiska to sygnał do wprowadzenia dla kierowców działań motywujących do zmiany złych drogowych nawyków. Dlatego od dzisiaj rusza ogólnopolski projekt „Nie [przy]dzwoń za kierownicą”, którego celem jest uświadomienie kierowcom zagrożeń związanych z korzystaniem z telefonu podczas prowadzenia samochodu, a co za tym idzie, minimalizacją tego zjawiska.

Dziś na stacji paliw LOTOS w Brwinowie odbyła się konferencja prasowa promująca projekt "Nie [przy]dzwoń za kierownicą", którego celem jest zwrócenie uwagi na problem używania telefonów komórkowych przez kierowców podczas jazdy.
- Mam nadzieję, że akcja dotrze do jak najszerszego grona odbiorców, a przede wszystkim do zawodowych kierowców, którzy znaczną część swojego czasu spędzają za kierownicą. Z badań wynika, że zaledwie 24% uczestników ruchu korzysta z zestawów głośnomówiących, natomiast aż 65% ankietowanych kierowców przyznaje, że korzysta z telefonów komórkowych w czasie jazdy. To zatrważające statystki. Dlatego też, poprzez tego typu akcje chcemy zmieniać świadomość kierowców i ich poczucie odpowiedzialności za kierownicą – mówi Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Z badań wynika, że ponad 47% ankietowanych kierowców rozmawia przez telefon w czasie jazdy i aż 65% czyta oraz pisze wiadomości tekstowe. Takie zachowania aż czterokrotnie zwiększają ryzyko wypadków. Jednak mimo to, liczba kierowców łamiących prawo w tym zakresie rośnie. Korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia auta w zdecydowanym stopniu obniża koncentrację i tym samym utrudnia bezpieczne poruszanie się po drodze, co grozi nie tylko prowadzącemu auto oraz pasażerom, ale również innym uczestnikom ruchu drogowego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że samo zerknięcie na ekran telefonu – chociażby po to by sprawdzić, kto dzwoni – zajmuje kierowcy średnio 5 sekund. Przez ten czas, jadąc z prędkością 80 km/h, pokonuje on odcinek drogi równy boisku piłkarskiemu.

W konferencji prasowej promującej akcję uczestniczyli: Emil Żak (pomysłodawca projektu, CEO & Co-Founder, Ecologic), Stanisław Szymanik (ordynator oddziału ortopedii i traumatologii, Szpital św. Rafała w Krakowie), Jarosław Baran (7-krotny Rajdowy Mistrz Polski – pilot Kajetana Kajetanowicza), Marcin Zachowicz (dyrektor biura prasowego, rzecznik prasowy Grupy LOTOS), Tomasz Suski (widecyrektor likwidacji szkód Liberty Ubezpieczenia), Michał Iwanek (prezes zarządu Corpoflota), Anna Wiśniewska (kierownik działu rozwoju biznesu, LeasePlan Polska), Kevin Aiston (prezenter radiowy i telewizyjny; dowódca sekcji i członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie).
Patronat honorowy nad akcją "Nie (przy)dzwoń za kierownicą" objęła Komenda Główna Policji. Partnerami projektu zostały Grupa LOTOS, Scanmed Multimedis, Corpoflota, LeasePlan oraz Liberty Ubezpieczenia.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii:
www.bezkomorki.pl, gdzie można znaleźć praktyczne wskazówki jak skutecznie zmienić przyzwyczajenia drogowe. Zachęcamy też do śledzenia akcji na profilach na Facebooku:
https://www.facebook.com/akcjabezkomorki?_rdr i Instagramie: https://instagram.com/bezkomorki/.

Polecamy zdjęcia:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/111432,Kampania-spoleczna-quotNie-przydzwon-za-kierownicaquot.html
 
Bądź bezpieczny na drodze
1215 wypadków drogowych mniej, 133 mniej zabitych i o 1762 mniej rannych – tak wynika z podsumowania stanu bezpieczeństwa na polskich drogach w okresie jesienno-zimowym. 75% Polaków posiada odblaski, ale tylko 14% nosi je zawsze, a 41% nie nosi ich w ogóle – to z kolei wyniki raportu na temat noszenia materiałów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczny, bo widoczny”.
Podczas konferencji zorganizowanej w Komendzie Głównej Policji insp. Mariusz Sokołowski przypomniał wyniki raportu Komisji Europejskiej, w którym podsumowano bezpieczeństwo na drogach w 2014 r. W Unii Europejskiej w ubiegłym roku ginęło średnio 51 osób na milion mieszkańców. Polska znalazła się w czołówce krajów z najwyższym wskaźnikiem – przekraczającym 80 ofiar na milion mieszkańców. W naszym kraju wyniósł on 84.
 
Podczas konferencji zaprezentowana została statystyka dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie jesienno-zimowym (21.09.2014 r. - 21.03.2015 r.). Jak wynika z danych, doszło do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, liczby zabitych oraz rannych. We wskazanym okresie zanotowano 15 852 wypadków drogowych (spadek o 1215), w których zginęło 1547 osób (spadek o 133), a rannych zostało 18 807 osób (spadek o 1762). Podczas spotkania przedstawiciele KGP omówili także zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, najczęstsze miejsca takich wypadków oraz ich przyczyny. Zwrócili uwagę na fakt, że 1/3 ofiar wszystkich wypadków to piesi, dlatego tak ważne jest noszenie odblasków – błyskotek, które ratują życie. Mł. insp. Marek Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP poinformował także, że w okresie od 1.01.2015 r. do 20.03.2015 r. Policja ujawniła 23 297 wykroczeń i nałożyła 15 567 mandatów karnych za brak elementów odblaskowych.
 
Organizatorzy akcji pod koniec zeszłego roku przeprowadzili ankietę na temat elementów odblaskowych. Wynika z niej, że większość osób, które wzięły udział w badaniu, posiada odblaski (75%), lecz tylko 14% badanych nosi je zawsze, a 41% nie nosi ich w ogóle.Głównym celem akcji społecznej „Bezpieczny, bo widoczny” jest zwiększenie świadomości bezpieczeństwa dzieci na drogach, zwłaszcza w kontekście noszenia odblasków. Równie istotna jest edukacja z zakresu innych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
W sierpniu 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - prawo o ruchu drogowym. Do tej pory obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15. roku życia. Przepis został rozszerzony na wszystkich pieszych, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Pieszy może się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.
 
Akcja „Bezpieczny, bo widoczny” jest realizowana pod patronatem Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i TVP ABC. Głównym partnerem akcji jest firma Bartek, produkująca buty dziecięce z odblaskami. Sponsorami są firma ubezpieczeniowa Proama i producent odblasków 3M Scochtlight.
 
Obraz
ObrazObrazObraz
 
odtworzono twarz zmarłego. Kto go poznaje?
Obraz
Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, którego szczątki znaleziono 23 kwietnia 2013 roku na polu koszonej wierzby energetycznej w miejscowości Okołowice nieopodal oczyszczalni ścieków. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie uzyskano wizerunki rekonstrukcji twarzy na podstawie zabezpieczonej czaszki. Stwierdzono, że to ciało mężczyzny w wieku około 38 lat, rasy białej, wzrost 170 cm,  waga 65 kg.
 
 Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach pod numerem 42 22 53 315, całodobowo
42 22 53 300 lub 997.
 
 
 
 
    
                                                    Obraz
 
policja przestrzega przed oszustami
Obraz
Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi na terenie Pabianic. Wykorzystują oni różne sposoby, aby wzbogacić się kosztem nieostrożnych osób, zazwyczaj osób starszych. Najczęściej oszuści podają się za pracowników gazowni, hydraulików, pracowników instytucji państwowych, w tym ZUS-u, pomocy społecznej, organizacji charytatywnych, członków rodziny – przeważnie wnuczków.
W dniu 22 stycznia 2015 roku 84-letnia pabianiczanka padła ofiarą dwójki oszustów (kobiety i mężczyzny) podających się za pracowników spółdzielni mieszkaniowej, którzy pod pretekstem awarii wody zostali przez pokrzywdzoną wpuszczeni do mieszkania. W kuchni nakazali jej napełniać naczynia wodą, której rzekomo miało przez pewien czas zabraknąć. Miłą rozmową uśpili czujność starszej pani i wykorzystując chwilę jej nieuwagi skradli pieniądze. Kiedy pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa, po oszustach nie było już śladu.
Kilka dni wcześniej ofiarą fałszywych gazowników padła 53-latka pabianiczanka.
Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie ostrożności i rozwagi przed wpuszczaniem osób obcych do mieszkania. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby, podającej się np. za pracownika jakiejś instytucji, należy skontaktować się z Policją pod numerem alarmowym 997. 
Dzielnicowi za zgodą kierownictwa Spółdzielni Mieszkaniowej będą rozwieszali na klatkach schodowych komunikaty przestrzegające mieszkańców przed działaniem oszustów na terenie naszego miasta.
 
nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!
Zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa – to główny cel kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Jednym z patronów akcji jest Policja.
Chociaż maksymalne nominalne oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie 12 procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Dlatego też nierozważne podpisanie umowy o „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów. Stąd kolejna odsłona akcji społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!”.
 
Bohaterem kampanii jest pani Krystyna, która przed świętami zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki w wysokości czterech tysięcy złotych. Na stronie internetowej kampanii www.zanim-podpiszesz.pl można śledzić, jak każdego dnia rośnie jej dług, a wraz z nim stres i frustracja.
 
Za pomocą witryny kampanii można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat bezpieczeństwa na rynku finansowym, poznać cztery zasady bezpiecznych pożyczek, użyć kalkulatorów finansowych, dowiedzieć się, jak niebezpieczne kruczki prawne stosowane są w umowach, a także uzyskać dostęp do podstawowych aktów prawnych.
 
W czasie kampanii, w mediach będących partnerami społecznymi akcji, zostaną wyemitowane spoty informacyjne tłumaczone na język migowy oraz opatrzone wyraźnymi napisami.
 
Z kontroli przeprowadzonej w 2013 roku przez UOKiK wynika m.in., że dla części firm pożyczkowych głównym źródłem przychodów nie były odsetki od udzielonych pożyczek, ale różnego rodzaju prowizje i opłaty ponoszone przez konsumentów, które niekiedy nie były zwracane nawet w sytuacji odmowy udzielenia pożyczki.
 
Podmioty świadczące usługi pośrednictwa kredytowego oraz firmy pożyczkowe nie są w Polsce objęte nadzorem KNF i nie muszą mieć licencji, aby prowadzić działalność. Nie istnieje ponadto wymóg ich rejestracji, stąd trudno precyzyjnie określić ich liczbę.
 
Szacunki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, skupiającej tylko część firm pożyczkowych, wskazują że firmy te udzieliły w 2013 roku kredytów konsumenckich i pożyczek o wartości 2,7 miliarda złotych, a wartość ich należności z tego tytułu wyniosła na koniec roku 3,1 miliarda złotych.
 
Firmy pożyczkowe specjalizowały się w udzielaniu pożyczek na niskie kwoty i na krótkie terminy, tj. zajęły niszę produktową, którą banki przez wiele lat nie były zainteresowane. Średnia wartość pożyczki udzielonej przez firmy pożyczkowe w 2013 roku wynosiła około 1 300 zł, a w przypadku podmiotów sprzedających pożyczki wyłącznie przez Internet – około 600 zł.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy przy kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!”. Akcja jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wspierają ją Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Strona kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl
 źródło : KPG
                 Obraz
 
oszustwa ,,na policjanta" - bądźmy szczególnie ostrożni
ObrazPolicja ostrzega przed tzw. oszustwami „na wnuczka”. Prowadzone akcje profilaktyczne przynoszą efekty. Funkcjonariusze otrzymują coraz więcej zgłoszeń od starszych osób, które wykazały się czujnością i nie dały się okraść. Niepokojąca jest jednak liczba zgłoszeń dotycząca nowej metody kradzieży – „na policjanta”. W związku z tym apelujemy o ostrożność! Coraz więcej osób ma świadomość tego, w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak nie stać się ich ofiarą. Przestępcy nie pozostają jednak w tyle i modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywaną przez nich metodą jest tzw. kradzież „na policjanta”.
 
Jak działają sprawcy?
Sposób działania sprawców jest podobny. Najpierw wykonują telefon podając się za członka rodziny (najczęściej wnuczka). Tłumaczą zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczucie winy w starszej osobie, z powodu tego, że go nie poznaje.Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie.
 
Oszuści są bezwzględni - umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna - podając się za funkcjonariusza CBŚ lub Policji.
 
Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został namierzony. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta.
 
„Fałszywy funkcjonariusz” podaje często wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki, prosi aby nie przerywać rozmowy telefonicznej i wybrać numer na Policję. Wtedy inny głos w słuchawce przekonuje ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowania oszusta.
 
Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy dostęp. Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował. Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze wszystkimi oszczędnościami ofiary.
 
Jak nie stać się ofiarą oszustów?
 
Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie.
Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.
 
Statystyki są niepokojące: od 2006 roku stale rośnie liczba oszustw popełnianych metodą na wnuczka. W 2013 roku doszło do 1264 oszustw przeprowadzonych tą metodą a łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych wyniosły przeszło 11 mln złotych.
Tylko w I półroczu 2014 roku odnotowano już 762 przestępstwa metodą „na wnuczka” a łączne straty poniesione przez poszkodowanych sięgają 6 mln złotych.
Nie jest to pełen obraz problemu. Część pokrzywdzonych wstydzi się bowiem przyznać do tego, że padła ofiarą oszustów i nie zgłosiła przestępstwa.
Sprawcy wyłudzeń działają w ramach zorganizowanych grup przestępczych. Tworzą rozbudowane struktury, w których każdy pełni określoną rolę. Wykrywanie sprawców tego typu oszustw jest trudne z kilku powodów. Po pierwsze są to grupy międzynarodowe. Członkowie wykonują telefony z zagranicy, zmieniają numery telefonów i karty SIM – przez to trudno jest ich namierzyć. Na ofiary typują osoby starsze, samotne. Dobierają ofiary choćby na podstawie listy z książki telefonicznej. Osoby, które spotykają się z ofiarami aby odebrać pieniądze, są często nieświadome swojej roli w przestępczym procederze. Kolejnym problemem jest to, że osoby pokrzywdzone nie są często w stanie przywołać w pamięci danych, które wymieniali oszuści. Nie mogą sobie przypomnieć wyglądu sprawców, i nie potrafią rozpoznać ich po głosie. Policjanci zatrzymują kolejne osoby zajmujące się oszustwami jednak na miejsce jednej rozbitej grupy oszustów pojawiają się kolejne. Tym ważniejsze jest więc, aby jak największa liczba osób, zwłaszcza starszych, miała świadomość tego w jaki sposób działają przestępcy i jak uchronić się przed kradzieżą.
 
Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.
Spotykamy się nieraz z członkami rodziny, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Wykorzystujmy okoliczności – tak obiady świąteczne jak i przypadkowe spotkania na ulicy i ostrzegajmy bliskich przed zagrożeniami. Zwykła ostrożność może uchronić ich przed utratą zbieranych latami oszczędności.
 
Bezpieczny, bo widoczny

ObrazAkcja społeczna "Bezpieczny, bo widoczny". Na drogach wciąż giną lub ulegają poważnym wypadkom dzieci. Najczęściej są pieszymi – małymi, niewidocznymi w ciemnościach punktami. Niestety nie wszyscy są świadomi tego, że niewielki, odblaskowy element przyczepiony do kurtki czy buta może zapobiec tragedii.
Właśnie ruszyła akcja społeczna "Bezpieczny, bo widoczny", która ma propagować noszenie odblasków. W czwartek, 23 października 2014r, w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja prasowa poświęcona akcji społecznej „Bezpieczny, bo widoczny”. Podczas spotkania miała miejsce premiera klipów, promujących noszenie odblasków przez dzieci. W filmikach wystąpili Paulina Holtz, Karolina Malinowska, Omenaa Mensah oraz Artur Chamski. 
   
               Obraz
- Dlaczego teraz zaczynamy akcję? Najbliższy weekend to zmiana czasu z letniego na zimowy, zmrok co raz szybciej zapada, co raz więcej mamy ciemnych godzin – niestety na drogach robi się niebezpiecznie z punktu widzenia osób pieszych – powiedział podczas konferencji Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Sokołowski. – Jako policja od kilku już lat promujemy odzież z elementami odblaskowymi. Jest to najlepszy sposób, aby poprawić widoczność dziecka, ale także dorosłego na drodze – dodał.
Rzecznik podkreślił też rolę najmłodszych, biorących udział w kampanii: - Dla nas bardzo ważne są dzieci, po raz kolejny mówimy o nich dlatego, że to właśnie one są ambasadorami wiedzy i popularyzatorami noszenia odblasków wśród osób dorosłych.
Akcja społeczna „Bezpieczny, bo widoczny” prowadzona pod patronatem Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma za zadanie propagować i uświadamiać, jak ważne jest noszenie przez dzieci odblaskowych elementów garderoby. To dzięki nim możemy znacznie zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych na drogach. Kampania ma przypominać zarówno rodzicom, jak i samym dzieciom o konieczności ich noszenia. Dzieciaki mają przekonać się, że noszenie odblasków to nie „obciach”, a stylowy, mądry i bezpieczny wybór.
Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości dorosłych na temat bezpieczeństwa dzieci, ale także realna zmiana – pojawienie się na ulicach świecących punkcików oznaczających ŻYCIE! Najnowsza ustawa nakłada obowiązek noszenia odblasków tylko poza obszarem zabudowanym. Należy pamiętać, że powinny one być noszone po zmroku również w mieście. To rozsądna konieczność.
                Obraz


                Obraz

                Obraz

 

www.bezpiecznybowidoczny.org

www.facebook.com/bezpiecznybowidoczny

Materiał dźwiękowy i filmowy na : KLIKNIJ LINK

/źródło KGP/

 
policja ostrzega
Policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy poruszają się czerwonym  peugeotem. Sprawcy doprowadzają do kolizji z innymi uczestnikami ruchu  drogowego w celu wyłudzenia odszkodowania komunikacyjnego. Współpracują z  rzekomo przypadkowymi świadkami.  W taki sposób w minionym tygodniu doprowadzili do kolizji w okolicy  centrum handlowego w Rzgowie. 
Policjanci apelują, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do winy  przy spowodowaniu kolizji nie załatwiać sprawy na własną rękę.  Za oszustwo może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
 
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Obraz
 
stop agresji drogowej

ObrazSTOP AGRESJI DROGOWEJ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały filmowe świadczące o agresywnym , rażąco naruszającym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowaniu kierowców. Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świadomość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń mogą być poproszeni o udział w czynnościach w tej sprawie.

Jeśli byłeś świadkiem i masz taki film - prześlij !

Adres mailowy: stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

Dla pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy danego wykroczenia niezbędne jest podanie

- daty, godziny i miejsca zdarzenia ( miejscowość, ulica, nr drogi)
- danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka
- danych zgłaszającego: imię , nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie numer telefonu.

Wobec piratów drogowych będą stosowane wszystkie możliwe sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Wykaz adresów w pozostałych Komendach Wojewódzkich Policji :

KWP Szczecin : stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
KWP Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl
KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl
KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl
KWP Kielce: stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl
KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl
KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl
KWP Katowice: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl
KWP Kraków: stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl
KWP Lublin: stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl
KWP Opole: problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl
KWP Olsztyn: stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl
KWP Poznań: stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl
KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl
KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

 
strona www.mojakomenda.pl
Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło stronę internetową www.mojakomenda.pl. Na stronie można znaleźć informacje m.in. o konkursach organizowanych w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji oraz o wynikach badania społecznego, które pokazuje jak według mieszkańców oraz policjantów powinna wyglądać nowoczesna komenda policji. Przypomnijmy, że aktualnie trwają konkursy na projekt modelu komendy i komisariatu policji oraz na ich znak graficzny i identyfikację wizualną. Zgłoszenia w ramach konkursu na projekt modelu komendy i komisariatu można składać do 25 marca 2013r. Ogłoszone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych konkursy realizowane są w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Zwycięskie projekty będą wzorem, według którego przeprowadzane będą, w ramach standaryzacji, zadania inwestycyjno-remontowe. Partnerami konkursów są Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych. Oba konkursy poprzedziło, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, badanie społeczne „Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni”. Badanie było pierwszym etapem realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Dzięki temu możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli, jak również policjantów odnośnie wyglądu komend policji oraz ich otoczenia.
Więcej informacji na stronie http://www.mojakomenda.pl
 
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
 
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Żeromskiego 18
tel. 42 22-53-300, fax 42 22-53-364